Dokumenty ke stažení

Na této stránce naleznete informace týkající se především podmínek poskytování a výdeje dat z GIS města Český Krumlov.

Dne 22.3.2016 vstoupila v platnost nová Pravidla pro poskytování a výdej dat a výstupů z Geografického informačního systému města Český Krumlov schválená Radou města Český Krumlov usnesením č. 0133/RM8/2016 dne 21.3.2016.

V režimu výdeje dat je možné požádat prostřednictvím aplikace Žádost o výdej dat nebo na základě písemné žádosti, uvedené v příloze č. 1 Pravidel podepsané žadatelem nebo jím pověřenou osobou.

Podmínky užití získaných dat a výstupů upravují Licenční podmínky pro poskytování a výdej dat a výstupů z GIS města Český Krumlov, uvedené v příloze č. 3 Pravidel.