Přihlásit se
  • 23
    úno
    Aktuální ortofotomapa ČR
    Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro západní část území ČR, území ORP bylo snímkováno v květnu 2023 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
    Zdroj ČÚZK 
Dotazy, náměty a připomínky: Ing. Zdeněk Moravec Správce GIS ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA Městský úřad Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov Tel.: +420 380 766 108 E-mail: gis@ckrumlov.cz